Đào tạo và Bồi dưỡng

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ  của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2018

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2018

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2018

Cập nhật lý lịch khoa học giảng viên SĐH

Cập nhật lý lịch khoa học giảng viên SĐH

Viện KHGD Việt Nam đề nghị các cán bộ khoa học (bao gồm cả các cán bộ đang công tác ngoài Viện) đã và đang tham gia giảng dạy SĐH, hướng dẫn học viên cao học và NCS cập nhật lý lịch giảng viên theo mẫu

Thông báo về việc cập nhật và nộp lý lịch khoa học giảng viên sau đại học

Thông báo về việc cập nhật và nộp lý lịch khoa học giảng viên sau đại học

Để có những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo sau đại học, Viện KHGD VN đề nghị các cán bộ khoa học trình độ tiến sỹ, đã và đang tham gia giảng dạy sau đại học cập nhật lý lịch giảng viên theo mẫu đính kèm

ÐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

ÐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Mẫu này dùng cho việc xây dựng chương trình môn học đào tạo Tiến sĩ của Viện KHGDVN

Mẫu chương trình môn học

Mẫu chương trình môn học

Mẫu dùng cho việc hoàn thiện chương trình môn học thuộc các chương trình đào tạo cao học của Viện KHGDVN

Thông tư  Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Số văn bản: 10/2009/TT-BGDĐT, kí ngày 07 tháng 05 năm 2009

Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ

Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ

Số tư liệu: 45/2008/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 05-08-2008