THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

12/01/2021 15:37 GMT+7
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

- Căn cứ Quyết định số 5282/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;

- Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

- Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-HĐGSNN ngày 23/12/2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Ngày 11/01/2021, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2020 của Viện KHGD VN  đã họp xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư cho PGS.TS Lê Anh Vinh. 100% thành viên Hội đồng đã nhất trí bổ nhiệm. Kết quả cụ thể như sau:

Kết quả xét bổ nhiệm Giáo sư

STT

Họ và tên ứng viên

Năm sinh

Giới tính

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm

Nơi đăng ký bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

1

Lê Anh Vinh

1983

Nam

Giáo sư

Toán/Cơ sở Toán cho Tin học.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

11/11/11

Các ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại về kết quả trên xin gửi bằng văn bản về Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, địa chỉ 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm ,Hà Nội, trước ngày 27/01/2021.