Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Duy Hiển

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Duy Hiển

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Duy Hiển, Huyện ủy Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Thị Duyên

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Thị Duyên

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Duyên, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Văn Đại

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Văn Đại

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đại, Giảng viên, Học viện Khoa học quân sự

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Lê

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Lê

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lê, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Đại Nghĩa

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Đại Nghĩa

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Đại Nghĩa, Trường Đại học Đồng Tháp.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Nguyên Nhung

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Nguyên Nhung

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Nguyên Nhung, Huyện ủy Thanh Trì.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Khánh Trinh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Khánh Trinh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Khánh Trinh, Chuyên viên, Trường Đại học Ngoại thương.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Ngọc Hoa

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Ngọc Hoa

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Ngọc Hoa, Hiệu trưởng, Trường THPT Xuân Đỉnh.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Văn Thi

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Văn Thi

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Văn Thi, Giảng viên, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.