Thông báo

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ "ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁÓ DỤC MẦM NON"

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ "ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁÓ DỤC MẦM NON"

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam(VNIES) hợp tác với trường Đại học Waikato, New Zealand (UoW) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNICEF) dự kiến đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Việt Nam” vào ngày 11/10/ 2017 tại Hà Nội, ngày 12 và 13/10/2017 tổ chức tập huấn và tham quan ở một số cơ sở Giáo dục Mầm non, Hà Nội. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng kính mời Ông/ bà viết bài và tham dự Hội thảo.

Thông báo bàn giao sách tham khảo lần 2 đối với các đơn vị/cá nhân đã đăng ký

Thông báo bàn giao sách tham khảo lần 2 đối với các đơn vị/cá nhân đã đăng ký

Thông tin về thời gian, địa điểm bàn giao sách lần 2 đối với các các đơn vị/cá nhân đã đăng ký theo thông báo từ ngày 11/07 đến hết ngày 031/07/2017

Thông báo Bán và Tặng sách tham khảo lần 2 năm 2017

Thông báo Bán và Tặng sách tham khảo lần 2 năm 2017

Thời gian đăng ký từ ngày 11/07 đến hết ngày 31/07/2017. Thời gian bàn giao sách dự kiến bắt đầu từ ngày 08/08 đến hết ngày 18/08/2017 tại Phòng Thư viện.

Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp một, năm học 2017 - 2018

Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp một, năm học 2017 - 2018

Thông tin cụ thể xin tham khảo dưới đây

Thông báo bàn giao sách tham khảo đối với các đơn vị/cá nhân đã đăng ký

Thông báo bàn giao sách tham khảo đối với các đơn vị/cá nhân đã đăng ký

Thông tin về thời gian, địa điểm bàn giao sách đối với các các đơn vị/cá nhân đã đăng ký theo thông báo từ ngày 21/04 đến hết ngày 05/05/2017

Thông báo Bán và tặng sách tham khảo lưu kho Phòng Tổng Hợp - Hành Chính - Quản trị

Thông báo Bán và tặng sách tham khảo lưu kho Phòng Tổng Hợp - Hành Chính - Quản trị

Tài liệu gồm 02 loại: không có giá tiền và có giá tiền, được xuất bản từ năm 2011 trở về trước, bao gồm 77 đầu sách với tổng số 3462 cuốn.

Kế hoạch đào tạo năm 2017 của NCS các khóa 2014, 2015, 2016

Kế hoạch đào tạo năm 2017 của NCS các khóa 2014, 2015, 2016

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo Kế hoạch đào tạo năm 2017

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2017

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2017

Chi tiết về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2017

Thông báo kết quả chính thức điểm thi các môn thi kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức Viện KHGD VN, năm 2016

Thông báo kết quả chính thức điểm thi các môn thi kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức Viện KHGD VN, năm 2016

Kết quả chính thức điểm thi các môn thi kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành, kì thi tuyển viên chức Viện KHGDVN năm 2016

Thông báo kết quả điểm thi Môn Tiếng Anh và Tin học, kì thi tuyển viên chức Viện KHGDVN, năm 2016

Thông báo kết quả điểm thi Môn Tiếng Anh và Tin học, kì thi tuyển viên chức Viện KHGDVN, năm 2016

Hội đồng thi tuyển viên chức Viện KHGD Việt Nam thông báo kết quả điểm thi Môn Tiếng Anh và Tin học, kì thi tuyển viên chức Viện KHGDVN năm 2016

Đánh giá tư vấn miễn phí cho trẻ khiếm thị

Đánh giá tư vấn miễn phí cho trẻ khiếm thị

Năm 2016- 2017, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu “Xây dựng tiêu chí đánh giá sự phát triển của trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt trong bối cảnh hiện nay”. Trong đó, đối tượng tập trung đến là trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt từ 0-6 tuổi. Với từng nhóm trẻ có dạng khuyết tật khác nhau như: Khuyết tật trí tuệ, khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật ngôn ngữ sẽ có những bộ tiêu chí đánh giá khác nhau nhằm xác định chính xác mức độ phát triển của trẻ, tạo cơ sở vững chắc để quá trình can thiệp sớm được thực hiện thành công.