Sách

Danh mục Luận án bảo vệ trong năm 2016

Danh mục Luận án bảo vệ trong năm 2016

Danh mục Luận án bảo vệ trong năm 2016 (lưu tại thư viện Viện Khoa học giáo dục Việt Nam)

Tài liệu hội thảo "Tăng cường dịch vụ thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học giáo dục trong thời đại số hóa"

Tài liệu hội thảo "Tăng cường dịch vụ thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học giáo dục trong thời đại số hóa"

Nếu nhìn lại quá khứ, chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Cùng với những điều tuyệt với mà công nghệ đem lại, vẫn còn nhiều mặt trái tồn tại. Tuy vậy, điều gì cũng có hai mặt và chúng ta tiếp tục phát triển với các mặt tốt và hạn chế các mặt xấu của nó.

Tài liệu hội thảo "Xã hội học tập: Kinh nghiệm Việt Nam và mốt số nước trên thế giới"

Tài liệu hội thảo "Xã hội học tập: Kinh nghiệm Việt Nam và mốt số nước trên thế giới"

Hội thảo "Xã hội học tập: Kinh nghiệm Việt Nam và mốt số nước trên thế giới" với mục tiêu cung cấp thông tin, kiến thức về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập của Việt Nam từ thực tiễn và những tham khảo về vấn đề này ở một số quốc gia trên thế giới.

Quản lí chất lượng trong giáo dục (Giáo trình sau đại học)

Quản lí chất lượng trong giáo dục (Giáo trình sau đại học)

Quản lí chất lượng trong giáo dục (Giáo trình sau đại học). Tác giả: Nguyễn Tiến Hùng, Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm xuất bản: 2014

Kí hiệu chữ nổi Braille tiếng Việt và phương pháp dạy học đọc, viết chữ nổi Braille

Kí hiệu chữ nổi Braille tiếng Việt và phương pháp dạy học đọc, viết chữ nổi Braille

Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp giáo viên, phụ huynh và những người quan tâm nhận biết đúng những khó khăn của người khiếm thị, đặc điểm phát triển cũng như đặc điểm quá trình dạy học đọc, viết chữ nổi Braille

Dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông

Dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông

Dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông. Chủ biên: Hoàng Hòa Bình. Năm xuất bản: 2014

Các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông

Các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông

Các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông. Chủ biên: PGS.TS. Phạm Đức Quang

Quản lý giáo dục phổ thông trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục

Quản lý giáo dục phổ thông trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục

Cuốn sách chuyên khảo này là tập hợp một số công trình nghiên cứu và bài viết khoa học của PGS.TS. Nguyễn Tiến Hùng.

Giáo dục đặc biệt và những thuật ngữ cơ bản (Sách song ngữ)

Giáo dục đặc biệt và những thuật ngữ cơ bản (Sách song ngữ)

Sách được trình bày bằng hai thứ tiếng (tiếng Anh và tiếng Việt). Do vậy tài liệu có không gian phổ biến rộng, không những cần thiết cho nhà trường, các cơ quan nghiên cứu, quản lí giáo dục mà còn rất bổ ích cho các gia đình có trẻ khuyết tật, bạn đọc trong và ngoài nước về một lĩnh vực giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật mà cả xã hội đang quan tâm.

Giới thiệu cuốn sách "Kinh nghiệm quốc tế về phát triển chương trình giáo dục phổ thông"

Giới thiệu cuốn sách "Kinh nghiệm quốc tế về phát triển chương trình giáo dục phổ thông"

Cuốn sách "Kinh nghiệm quốc tế về phát triển chương trình giáo dục phổ thông" tập trung nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm phát triển chương trình giáo dục phổ thông của một số quốc gia trong khu vực và thế giới nhằm khái quát những vấn đề cơ bản nhất về xu thế phát triển chương trình giáo dục phổ thông trên thế giới, từ đó nêu lên những đề xuất, khuyến nghị cho Việt Nam trong việc phát triển chương trình giáo dục phổ thông sau 2015

Giới thiệu sách "Khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay"

Giới thiệu sách "Khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay"

Cuốn sách "Khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay" là tập hợp các kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc và tâm huyết của nhiều chuyên gia về lĩnh vực khoa học giáo dục trong và ngoài Viện, nhằm mục đích tổng kết những nội dung nổi bật của khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay và xác định những nét cơ bản về định hướng phát triển khoa học giáo dục Việt Nam trong giai đoạn tới.

Giới thiệu cuốn sách “Giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”

Giới thiệu cuốn sách “Giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”

Giới thiệu cuốn sách “Giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”, tác giả: Phan Văn Nhân - Trung tâm Nghiên cứu Quản lý giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam