Nghiên cứu khoa học

Seminar khoa học “Thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo cho nhà khoa học nữ”

Seminar khoa học “Thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo cho nhà khoa học nữ”

Sáng này 22/5/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo – Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Chương trình học giả Fulbright tổ chức Seminar khoa học “Thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo cho nhà khoa học nữ” theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Sáng ngày 17/5/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo – Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.03, do PGS.TS. Trần Thị Hiền Lương làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học của thiết kế công cụ đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học của thiết kế công cụ đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Ngày 16/5/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo – Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học của thiết kế công cụ đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.02, do TS. Đặng Xuân Cương làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.

Hội đồng thẩm định sản phẩm ứng dụng của đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ

Hội đồng thẩm định sản phẩm ứng dụng của đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ

Ngày 14/05/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng thẩm định sản phẩm ứng dụng của đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì  đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập”

Chiều ngày 05/4/2024, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập”, mã số B2022-VKG-19, do TS. Lê Thị Luận làm chủ nhiệm.

Khảo sát đánh giá kết quả triển khai Chiến lược 6C vào tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học tại tỉnh Kon Tum

Khảo sát đánh giá kết quả triển khai Chiến lược 6C vào tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học tại tỉnh Kon Tum

Ngày 26-29/03/ 2024, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức khảo sát đánh giá kết quả triển khai tập huấn, vận dụng Chiến lược 6C vào tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học tại tỉnh Kon Tum. Đây là các hoạt động tiếp nối thuộc Dự án “Hợp tác phát triển Giáo dục thể chất trong nhà trường Tiểu học ở Việt Nam” giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Tập đoàn Nike, giai đoạn 2022-2025.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng học tập tại nơi làm việc nhằm xây dựng Đơn vị học tập, góp phần thực hiện Đề án xây dựng Xã hội học tập 2021 – 2030”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng học tập tại nơi làm việc nhằm xây dựng Đơn vị học tập, góp phần thực hiện Đề án xây dựng Xã hội học tập 2021 – 2030”

Ngày 29/03/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm đề tài KH&CN cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng học tập tại nơi làm việc nhằm xây dựng Đơn vị học tập, góp phần thực hiện Đề án xây dựng Xã hội học tập 2021 – 2030”, mã số B2022.VKG.13 do TS. Nguyễn Thị Hài làm chủ nhiệm.

Tập huấn “Xây dựng kế hoạch chiến lược giáo dục và thực hiện chính sách công bằng giáo dục đảm bảo giáo dục chất lượng”

Tập huấn “Xây dựng kế hoạch chiến lược giáo dục và thực hiện chính sách công bằng giáo dục đảm bảo giáo dục chất lượng”

Trong hai ngày 15-16/03/2024, tại Khách sạn Adonis, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hợp tác UNIESCO Việt Nam tổ chức tập huấn “Xây dựng kế hoạch chiến lược giáo dục và thực hiện chính sách công bằng giáo dục đảm bảo giáo dục chất lượng”.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Thực trạng áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở và định hướng khắc phục trong bối cảnh thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Thực trạng áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở và định hướng khắc phục trong bối cảnh thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Chiều ngày 05/3/2024, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Thực trạng áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở và định hướng khắc phục trong bối cảnh thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số B2022-VKG-11, do TS. Phạm Thị Hồng Thắm là chủ nhiệm.

Tập huấn giáo viên các trường Trung học Phổ thông Lào Cai Chương trình Nghiên cứu giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam (SEL)

Tập huấn giáo viên các trường Trung học Phổ thông Lào Cai Chương trình Nghiên cứu giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam (SEL)

Trong khuôn khổ Chương trình “Nghiên cứu giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam” (SEL), ngày 29/2/2024, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức đợt tập huấn thứ nhất dành cho giáo viên thuộc 23 trường trung học phổ thông của tỉnh Lào Cai.

Tọa đàm Đánh giá học sinh vì sự phát triển năng lực, phẩm chất

Tọa đàm Đánh giá học sinh vì sự phát triển năng lực, phẩm chất

Chiều ngày 22/1/2023, tại Phòng truyền thống của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm – Nam Từ Liêm, Hà Nội, Ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục – Viện Khoa học giáo dục Việt Nam buổi tọa đàm với Ban Lãnh đạo trường và các thầy cô giáo của nhà trường về chủ đề “Đánh giá học sinh vì sự phát triển năng lực, phẩm chất”, nhằm tìm hiểu cũng như trao đổi về các vấn đề liên quan đến kinh nghiệm xây dựng, phát triển chương trình kế hoạch nhà trường cũng như việc thực hiện các hoạt động đánh giá hiện nay.

Hội đồng Thẩm định Dự thảo Chương trình Giáo dục mầm non chuẩn bị thực hiện thí điểm

Hội đồng Thẩm định Dự thảo Chương trình Giáo dục mầm non chuẩn bị thực hiện thí điểm

Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 1 năm 2024, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Họp Hội đồng thẩm định Dự thảo Chương trình giáo dục mầm non để chuẩn bị cho thực hiện thí điểm Chương trinh.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xác định tương quan giữa việc sử dụng mạng xã hội với cảm xúc và hành vi của học sinh trung học cơ sở”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xác định tương quan giữa việc sử dụng mạng xã hội với cảm xúc và hành vi của học sinh trung học cơ sở”

Chiều ngày 11/01/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xác định tương quan giữa việc sử dụng mạng xã hội với cảm xúc và hành vi của học sinh trung học cơ sở”, mã số V2022-07, do ThS. Phạm Thị Phương Thức là chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu chính sách thu hút và sử dụng nhân lực của một số trường đại học khu vực trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu chính sách thu hút và sử dụng nhân lực của một số trường đại học khu vực trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam”

Chiều ngày 04/01/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu chính sách thu hút và sử dụng nhân lực của một số trường đại học khu vực trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam”, mã số V2022-06, do TS. Triệu Thị Linh là chủ nhiệm.