Nghiên cứu khoa học

Kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài KH&CN cấp Viện năm 2022 (Hội đồng số 01)

Kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài KH&CN cấp Viện năm 2022 (Hội đồng số 01)

Sáng ngày 01/12/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài KH&CN cấp Viện năm 2022 (Hội đồng số 01).

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện: “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nhân viên hỗ trợ giáo dục hòa nhập người khuyết tật”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện: “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nhân viên hỗ trợ giáo dục hòa nhập người khuyết tật”

Chiều ngày 30/11/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN vấp Viện “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nhân viên hỗ trợ giáo dục hòa nhập người khuyết tật”, mã số V2022 – 01NV do TS. Nguyễn Văn Hưng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo dục hòa nhập”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo dục hòa nhập”

Chiều ngày 30/11/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo dục hòa nhập”, mã số V2022 – 02NV do ThS. Nguyễn Trọng Dần làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu thiết kế Rubic đánh giá năng lực cảm thụ văn học trong dạy học Ngữ văn THCS"

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu thiết kế Rubic đánh giá năng lực cảm thụ văn học trong dạy học Ngữ văn THCS"

Sáng ngày 30/11/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN vấp Viện "Nghiên cứu thiết kế Rubic đánh giá năng lực cảm thụ văn học trong dạy học Ngữ văn THCS", mã số V2021.19 do TS. Dương Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu phát triển thang đo đánh giá sự sẵn sàng cho chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu phát triển thang đo đánh giá sự sẵn sàng cho chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam"

Ngày 24/11/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu phát triển thang đo đánh giá sự sẵn sàng cho chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam", mã số V2021-24 do ThS. Nguyễn Xuân An chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng khung đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng khung đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới”

Ngày 17/11/2022, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề KH&CN cấp Bộ “Xây dựng khung đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới”, mã số B2019-VKG-01, do ThS. Dương Thị Thu Hương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục”

Ngày 17/11/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề KH&CN cấp Bộ “Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục”, mã số B2019-VKG-02, do TS. Nguyễn Thế Thắng làm chủ nhiệm.

Hội thảo khoa học thường niên năm 2022 về Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Hội thảo khoa học thường niên năm 2022 về Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Sáng ngày 17/11/2022, tại trụ sở 50-52 Liễu Giai, Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia tổ chức hội thảo thường niên năm 2022.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu phương án tổ chức thư viện trường học thân thiện tại các điểm lẻ ở trường tiểu học tỉnh Lào Cai”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu phương án tổ chức thư viện trường học thân thiện tại các điểm lẻ ở trường tiểu học tỉnh Lào Cai”

Ngày 14/11/2022, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu phương án tổ chức thư viện trường học thân thiện tại các điểm lẻ ở trường tiểu học tỉnh Lào Cai”, mã số V2021-23, do CN. Trần Văn Thanh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng cảm nhận hạnh phúc về nghề nghiệp của giáo viên phổ thông trong bối cảnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng cảm nhận hạnh phúc về nghề nghiệp của giáo viên phổ thông trong bối cảnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Ngày 14/11/2022, tại A13, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng cảm nhận hạnh phúc về nghề nghiệp của giáo viên phổ thông trong bối cảnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số V2021-18 do TS. Phạm Thị Hồng Thắm là chủ nhiệm.

Nghiệm thu Nhiệm vụ môi trường cấp Bộ "Xây dựng mô hình truyền thông giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị"

Nghiệm thu Nhiệm vụ môi trường cấp Bộ "Xây dựng mô hình truyền thông giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị"

Ngày 09/11/2022, tại Phòng họp E, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ môi trường cấp Bộ "Xây dựng mô hình truyền thông giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị", mã số B2021-VKG-02MT, do TS. Lê Thị Quỳnh Nga làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu những khó khăn và thách thức của học sinh trung học phổ thông trong việc kiểm tra trực tuyến cuối kỳ trong bối cảnh giãn cách xã hội”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu những khó khăn và thách thức của học sinh trung học phổ thông trong việc kiểm tra trực tuyến cuối kỳ trong bối cảnh giãn cách xã hội”

Ngày 09/11/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo – Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu những khó khăn và thách thức của học sinh trung học phổ thông trong việc kiểm tra trực tuyến cuối kỳ trong bối cảnh giãn cách xã hội”, mã số V2021-10, do ThS. Nguyễn Sỹ Nam làm chủ nhiệm.

Hội thảo Tham vấn các nội dung trong Chương trình Giáo dục mầm non mới

Hội thảo Tham vấn các nội dung trong Chương trình Giáo dục mầm non mới

Ngày 31/10/2022, tại hội trường số 4 Trịnh Hoài Đức, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Hội thảo tham vấn về dự thảo 1 chương trình Giáo dục mầm non mới” với sự chủ trì của GS. TS Lê Anh Vinh, Ủy viên Ban chỉ đạo xây dựng Chương trình Giáo dục mầm non, Trưởng Ban biên soạn chương trình, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm với công đoàn Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Hà Nam

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm với công đoàn Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Hà Nam

Nhân dịp kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam, sáng ngày 18 tháng 11 năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam diễn ra buổi giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Viện Khoa học giáo dục Việt Nam với Công đoàn, Ban Nữ công Sở Khoa học & Công nghệ.

Hội thảo “Luận cứ khoa học cho xây dựng nội dung giáo dục địa phương và sự phù hợp của nội dung SGK Tiếng Việt lớp 1, 2 chương trình GDPT 2018 đối với HS người dân tộc thiểu số”

Hội thảo “Luận cứ khoa học cho xây dựng nội dung giáo dục địa phương và sự phù hợp của nội dung SGK Tiếng Việt lớp 1, 2 chương trình GDPT 2018 đối với HS người dân tộc thiểu số”

Ngày 17/10/2022, tại trụ sở 04 Trịnh Hoài Đức, Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc tổ chức hội thảo “Luận cứ khoa học cho xây dựng nội dung giáo dục địa phương và sự phù hợp của nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, 2 chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với học sinh người dân tộc thiểu số”.