Danh mục các tài liệu mới nhận từ Ngân hàng Thế giới và quỹ Châu Á

10/08/2017 16:55 GMT+7

DANH MỤC SÁCH NHẬN TỪ NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
STT
Tên sách
1
Vietnam education and training directory
2
Knowledge and skills for life
3
National education for all (EFA) action plan 2003-2015
4
Private sector involvement in education
5
Education for all by 2015: will we make it?
6
Education for all the quality imperative
7
Nation contexts for mathematics and education
8
Malaysia and the knowledge economy
9
What works in girl’s education
10
Mother tongue as bridge language of instruction
11
Vietnam enviroment water
12
Technology in schools: education, ICT and the knowledge society
13
Vietnam managing public resources better
14
Educational publishing in global perspective
15
Constructing knowledge societies: new challenges for terrtiary education
16
AIDS and HIV infection
17
Early child development: investing in the future
18
Guidelines for capacity development in the education sector
19
Monitoring the performance of educational programmes in developing countries
20
Beyond dichotomies
21
Cải thiện kế hoạch phát triển trường học thông qua hoạt động quản lý dựa vào nhà trường
22
Giáo trình hướng dẫn thực hành kỹ năng sống về HIV/AIDS (Life-skills: activities manual on HIV and AIDS)
23
Thiết kế mẫu nhà lớp học – trường THCS
24
Đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học
25
Báo cáo tóm tắt khảo sát kết quả học tập môn Toán và tiếng Việt của học sinh lớp 5 năm học 2006-2007
26
Dân số và phát triển: một số vấn đề cơ bản
27
Bàn ghế học tập: yếu tố cơ bản của vệ sinh học đường
28
Tài liệu tập huấn Lập kế hoạch phát triển trường tiểu học đạt MCLTT
29
Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
30
Thiết kế mẫu nhà lớp học – trường mầm non, trường tiểu học và trường THCS
31
Công nghệ thông tin trong trường học – Dự án SREM
32
Quản lý nhà nước về giáo dục – Dự án SREM
33
Điều hành các hoạt động trong trường học– Dự án SREM
34
Giám sát, đánh giá trong trường học– Dự án SREM
35
Quản trị hiệu quả trường học– Dự án SREM
36
Thiết kế mẫu nhà lớp học – trường mầm non
37
Thiết kế mẫu nhà lớp học – trường tiểu học
38
Thiết kế mẫu nhà lớp học – trường THPT
39
Policy options for student loan schemes: lessons from five Asian case studies
          
DANH MỤC SÁCH NHẬN TỪ QUỸ CHÂU Á
   
STT
Tên tài liệu
1
Annual Editions: Education 08/09
2
Annual Editions: Critical Reading in the Content Areas 04/05
3
Learning to Teach with Online Learning Center Card with
4
LitLinks: Lesson Plans for Literature in the K-12 Classroom
5
Teaching Physical Education for Learning
6
Understanding Children: An Interview and ObservationGuide for
7
Annual Editions: Educating Children with Exceptionalities 08/09
8
Annual Editions: Multicultural Education, 14/e
9
Creating Your Teaching Portfolio: Presenting Your Professional Best
10
Culturally Responsive Teaching: Lesson Planning for Elementary
11
Health Education: Elementary and Middle School Applications
12
Human Diversity in Education: An Intergrative Approach
13
Principles and Methods of Adapted Physical Education and
14
Structure Input: Grammar Instruction for the Acquisition Oriented
15
Teaching Writing in Second and Foreign Language Classrooms
16
American Education
17
American Education
18
College 101: A First Year Reader
 
 

 

   

Chi tiết liên hệ: Thư viện Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, 106 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Điện thoại: 0439423754