Ấn phẩm "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2012"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Danh mục đề tài trong kỷ yếu "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2012"

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chức năng giúp Bộ trưởng trong: (i) Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học giáo dục, quản lý giáo dục, chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục và nghiên cứu chính sách quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; (ii) Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục; (iii) Đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ về khoa học giáo dục và các ngành liên quan; (iv)Thông tin về khoa học giáo dục; Xuất bản các loại sách, tạp chí về khoa học giáo dục.

Trong những năm qua, Viện đã triển khai thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Viện, cũng như nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng thông qua hệ thống các dự án, đề án trong chương trình mục tiêu quốc gia về GD&ĐT, các dự án quốc tế và nhiều hoạt động khoa học và công nghệ khác.

Năm 2012, Viện đã tổ chức nghiệm thu 43 đề tài khoa học các cấp trong đó có 18 đề tài cấp Bộ và 25 đề tài cấp Viện. Cụ thể như sau:

Giáo dục mầm non (05 đề tài) với các hướng nghiên cứu về Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi ở gia đình; Biên soạn tài liệu về giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo và tài liệu hướng dẫn các bậc cha mẹ; Thực trạng tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn Hà Nội; Thực trạng giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nhận biết và phòng tránh nguy cơ không an toàn tại một số trường mầm non trên địa bàn Hà Nội và Đánh giá thực trạng trang bị và sử dụng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ở một số trường mầm non Hà Nội.

Giáo dục phổ thông (20 đề tài), các đề tài nghiên cứu tập trung vào các vấn đề đang được quan tâm hiện nay như: Nghiên cứu đánh giá quốc gia về kết quả học tập của học sinh phổ thông; Xu thế phát triển giáo dục tiểu học của một số nước trên thế giới; Phương thức bồi dưỡng học sinh năng khiếu ở nhà trường phổ thông Việt Nam; Một số định hướng về dạy kỹ năng viết sáng tạo cho học sinh tiểu học trong môn Tiếng Việt; Đổi mới công tác quản lý trường phổ thông cơ sở thực nghiệm phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Nghiên cứu phương pháp, kỹ thuật đánh giá thường xuyên kết quả học của học sinh tiểu học theo chương trình giáo dục và nhiều vấn đề khác có liên quan...
Giáo dục đại học và nghề nghiệp (9 đề tài) với các nghiên cứu về Nghiên cứu mô hình dự báo nhu cầu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; Dự báo xu hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2011 – 2020; Tính toán chi phí của học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khu vực Hà Nội; Thực trạng tổ chức đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng khối ngành kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thực trạng việc phối hợp đào tạo giữa trường trung cấp chuyên nghiệp với doanh nghiệp tại Hà Nội; Thực trạng tuyển sinh các trường cao đẳng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội....

Giáo dục đặc biệt (02 đề tài) nghiên cứu về Xây dựng một số bài tập về phát hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ và Xây dựng và thử nghiệm bộ công cụ nhận biết khó khăn về đọc ở học sinh tiểu học.

Giáo dục không chính qui (03 đề tài) nghiên cứu về Một số vấn đề lý luận cơ bản của giáo dục người lớn; Nguyên cứu động cơ và các yếu tố tác động tới động cơ học tập của người lớn trong giai đoạn hiện nay và Tìm hiểu những khó khăn của giám đốc trong quản lý trung tâm học tập cộng đồng.

Các vấn đề khác trong giáo dục (4 đề tài) gồm các hướng nghiên cứu về: Hệ thống giáo dục miền nam Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục giai đoạn 2010 – 2020; Phân tích một số hình thức hợp tác nhà nước - tư nhân trong giáo dục của một số nước trên thế giới và Một số biện pháp tăng cường phổ biến thông tin nghiên cứu khoa học giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Ấn phẩm “Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2012” được biên soạn từ các tóm tắt đề tài sau nghiệm thu chính thức do Viện tổ chức. Ấn phẩm này phản ánh ngắn gọn các kết quả nghiên cứu về lý luận, thực tiễn, các giải pháp và kiến nghị của những đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ nói trên. Đây là một trong những tư liệu phản ánh thành tựu nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ khoa học trong Viện và các cộng tác viên khoa học thuộc các tổ chức nghiên cứu, quản lý và trường học các cấp. Đây cũng là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho các nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu giáo dục, các thày cô giáo các trường, học viên sau đại học và đông đảo các đối tượng khác quan tâm tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp để hoàn thiện. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 106 Trần Hưng Đạo qua email: tttv@vnies.edu.vn.

Trân trọng cảm ơn!
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
     
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn