Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn sư phạm cùng các lĩnh vực khoa học giáo dục khác

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam xin giới thiệu Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn sư phạm cùng các lĩnh vực khoa học giáo dục khác"

Cong-van145B.jpg
File đính kèmDanh mục các chuyên đề Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên