Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ khóa 2015 (2015 - 2017)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ khóa 2015 các chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tâm lý học; Giáo dục học; LL&PPDH bộ môn Toán

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
-----------------------------------
Số: 180/VKHGDVN-ĐT&BD
V/v: Tuyển sinh trình độ thạc sỹ
năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 8 tháng 05 năm 2015

 


THÔNG BÁO TUYỂN SINH  TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2015 (2015-2017)


              
Kính gửi: .....................................................................................
     Căn cứ vào quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ hiện hành, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ khóa 2015 các chuyên ngành: 
     - Quản lý giáo dục (Mã số: 60.14.01.14): 35 học viên
     - Tâm lý học (Mã số: 60.31.04.01): 10 học viên
     - Giáo dục học (Mã số: 60.14.01.01): 25 học viên
     - LL&PPDH bộ môn Toán (Mã số: 60.14.01.11): 10 học viên
I. ĐIỀU KIỆN DỰ THI
    1. Về văn bằng: 

    Người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:
    a. Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng kí dự thi.
   
b. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự thi, đã hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức do Trường ĐHSP Hà Nội quy định. (Xem quy định về việc bổ sung kiến thức trong mục: Đào tạo thạc sĩ/Văn bản-Quy định trên website Trường ĐHSP Hà Nội hoặc website của Viện: http//vnies.edu.vn/đào tạo thạc sĩ)
    2. Về thâm niên công tác và đối tượng dự thi chuyên ngành Quản lý giáo dục:

    a. Người dự thi có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục, Giáo dục học được thi ngay.
    b. Người dự thi có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc mục 2.a. phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực này, tại một trong các vị trí công tác sau: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường từ mầm non trở lên; Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, tổ trưởng, tổ phó các trường Cao đẳng và Đại học; lãnh đạo và chuyên viên làm công tác quản lý giáo dục của tổ chức chính trị, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Sở GD và ĐT, Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng/ban đào tạo, giáo vụ của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hoặc cán bộ nguồn được quy hoạch ở các vị trí trên.
     3. Chính sách ưu tiên:
     3.1. Đối tượng ưu tiên: 

     a. Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được qui định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
     b. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
     c. Con liệt sĩ;
     d. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

     e. Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú  từ 2 năm trở lên ở địa phương được qui định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;
     f. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.
     3.2. Mức ưu tiên:
     Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.
II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 
     1. Thời gian: 02 năm (24 tháng)

     2. Hình thức đào tạo: Chính qui tập trung. 
III. CÁC MÔN THI THEO CHUYÊN NGÀNH  

TT

Chuyên ngành

Các môn thi tuyển

Ngoại ngữ

1

Tâm lý học

Ngoại ngữ; Triết học; Tâm lý học phát triển

Ngoại ngữ (Anh,   Nga, Pháp, Trung) theo dạng thức trắc nghiệm.

2

Giáo dục học

Ngoại ngữ; Triết học; Tâm lý học đại cương

3

Quản lý giáo dục

Ngoại ngữ; Lôgic học; Giáo dục học

4

LL&PP DH BM Toán

Ngoại ngữ; Đại số; Giải tích

9. Ba phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ cần gửi đến cho thí sinh.
(Khi nộp hồ sơ, thí sinh cần mang bản gốc của các văn bằng, quyết định để đối chiếu với các bản sao)
V. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
1. Nhận hồ sơ từ ngày 11/5/2015 đến 01/7/2015.
2. Thí sinh có nhu cầu ôn tập hoặc thuộc diện phải học bổ sung kiến thức đăng ký từ ngày 11/5/2015. Bắt đầu ôn tập từ 25/5/2015.

3. Lịch thi tuyển dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 22, 23/8/2015.

4. Lệ phí đăng ký dự thi và xử lý hồ sơ: Thu theo quy định của Nhà nước.
(Viện chỉ nhận hồ sơ đã đầy đủ các mục theo quy định. Hồ sơ đã nộp không trả lại).
VI. ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ

      Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Điện thoại: 04.39424438. 
(Chi tiết về công tác tuyển sinh có thể xem trên trang web của Viện: http//vnies.edu.vn)
      Kính đề nghị Quý cơ quan thông báo cho các cán bộ có nhu cầu của đơn vị mình làm hồ sơ đăng ký dự tuyển.

      Trân trọng cảm ơn!

 


Nơi nhận :

- Các cơ quan quản lí GD&ĐT
- Các cơ sở GD&ĐT;

- Lưu Văn thư , TT ĐT&BD và niêm yết.

Viện trưởng


(đã ký) 


 
 

GS.TS. Trần Công Phong


Văn bản đính kèm

1. Mẫu đơn đăng ký dự thi cao học năm 2015
2. Quyết định về việc ban hành quy định trình độ ngoại ngữ đầu vào và đầu ra đào tạo Sau đại học áp dụng từ ngày 01/01/2015
3. Phụ lục: Quy định trình độ ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sỹ
4. Quyết định về  việc phê duyệt chương trình bổ sung kiến thức dự thi cao học ngành Toán học
5. Quyết định về  việc phê duyệt chương trình bổ sung kiến thức dự thi cao học ngành Giáo dục học
6. Quyết định về  việc phê duyệt chương trình bổ sung kiến thức dự thi cao học ngành Tâm lý học
7. Quyết định về  việc phê duyệt chương trình bổ sung kiến thức dự thi cao học ngành Quản lý giáo dục