Chuyển đổi phương pháp Dạy và Học ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương: Nghiên cứu trường hợp từ 7 quốc gia

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ấn phẩm này phản ánh những câu hỏi, khám phá những cơ hội và thử thách trong quá trình chuyển đổi phương pháp dạy và học qua những nghiên cứu về thay đổi cách nhìn với phương pháp sư phạm ở 7 quốc gia – Fiji, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Kyrgyzstan, Neepan, Hàn Quốc, và Việt Nam

e47ee6a91b.jpg

Giáo viên của chúng ta đang giảng dạy ở các trường học trong khu vực Châu á – Thái Bình Dương như thế nào? Thực tiễn các phương pháp sư phạm có đáp ứng những nhu cầu của thế kỷ 21 hay không? Thay đổi phương pháp dạy và học đòi hỏi những gì?  Thông qua những nghiên cứu trường hợp về thay đổi cách nhìn với phương pháp sư phạm ở 7 quốc gia – Fiji, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Kyrgyzstan, Neepan, Hàn Quốc, và Việt Nam – ấn phẩm này phản ánh những câu hỏi và khám phá những cơ hội và thử thách trong quá trình chuyển đổi phương pháp dạy và học.

Mỗi chương tập trung vào một quốc gia và ghi lại hiện trạng về tình hình phương pháp giảng dạy liên quan tới cả chính sách và thực tiễn. Trong khi giữa 7 quốc gia nói trên có sự khác biệt rất lớn về bề dày lịch sử, văn hóa và kinh tế và hệ thống chính trị, các quốc gia này đều đã giới thiệu những cách đánh giá chung nhằm  đổi mới phương pháp dạy và học, đặc biệt là để xây dựng nền giáo dục “ lấy người học làm trung tâm” nhiều hơn. Đồng thời, 7 chương này đã quan sát những khó khăn, trở ngại trong thực tiễn đang thay đổi ở các cấp  học và lớp học, và đề xuất những biện pháp để tạo sự thuận lợi cho sự thay đổi này. Qua sự chia sẻ kinh nghiệm của 7 quốc gia, ấn phẩm sẽ làm những người quan tâm tới việc chuyển đôi phương pháp dạy và học suy nghĩ về những điều đang diễn ra ở các trường tại các quốc gia của  chính họ .

Nguồn từ UNESCO Bankok.  05/05 /2015 ( Người dịch: Ðào Thị Ngọc Lan)

Trang web tham khảo: http://www.unescobkk.org/resources/e-library/publications/article/transforming-teaching-and-learning-in-asia-and-the-pacific-case-studies-from-seven-countries/

Thông tin toàn văn: Hiện bản cứng đã có tại phòng đọc, thư viện Viện KHGDVN, 106, Hà Nội