Mẫu Phiếu bổ sung lí lịch công chức, viên chức và hợp đồng lao động; Bảng tổng hợp đăng kí danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2016

10/08/2017 16:55 GMT+7
Xin xem văn bản đính kèm

Văn bản đính kèm:
1. Mẫu Phiếu bổ sung lí lịch công chức, viên chức và hợp đồng lao động;
2. Tổng hợp đăng kí danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2016