Ấn phẩm "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2013"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Danh mục đề tài trong kỷ yếu "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2013"

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ GD&ĐT, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong nghiên cứu toàn diện về giáo dục (nghiên cứu cơ bản về KHGD, nghiên cứu về quản lí giáo dục, nghiên cứu về chương trình và nội dung, phương pháp giáo dục, nghiên cứu về chính sách giáo dục), xây dựng chiến lược giáo dục, chính sách quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo; đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ về KHGD và các ngành liên quan.

Trong những năm qua, Viện đã triển khai thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Viện, cũng như nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng thông qua hệ thống các dự án, đề án trong chương trình mục tiêu quốc gia về GD&ĐT, các dự án quốc tế và nhiều hoạt động khoa học và công nghệ khác.

Năm 2013, Viện đã tổ chức nghiệm thu 45 đề tài khoa học các cấp trong đó có 16 đề tài cấp Bộ và 29 đề tài cấp Viện. Cụ thể như sau:

Giáo dục mầm non (06 đề tài: 03 cấp Bộ, 03 cấp Viện) với các hướng nghiên cứu về Xây dựng bộ tranh chủ đề và tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường; Nghiên cứu đặc điểm phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi; Đổi mới quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong quá trình hội nhập quốc tế; Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ; Thực trạng tổ chức hoạt động nhằm phát triển giác quan cho trẻ em 24-36 tháng tuổi trong trường mầm non.

Giáo dục phổ thông (18 đề tài: 5 cấp Bộ và 13 cấp Viện), các đề tài nghiên cứu tập trung vào các vấn đề đang được quan tâm hiện nay như: Giải pháp ngăn ngừa các hành vi bạo lực trong học sinh trung học phổ thông; Các giải pháp nâng cao năng lực giáo dục cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông; Đổi mới quản lý nhà trường phổ thông Việt Nam theo định hướng hiệu quả trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục; Một số giải pháp tổ chức dạy học hai buổi trên ngày ở cấp tiểu học phù hợp đối tượng học sinh các vùng miền; Nghiên cứu việc thể hiện quan điểm tích hợp trong chương trình sách giáo khoa, sách giáo viên môn tìm hiểu xã hội cấp tiểu học của Singapore; Xu thế quản lý nhà trường phổ thông ở một số nước công nghiệp hóa; Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập ở tiểu học theo tiếp cận dạy học dự án; Kỹ năng tự nhận thức của học sinh trung học phổ thông hiện nay; Định hướng chương trình công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015…

Giáo dục đại học và nghề nghiệp (6 đề tài: 02 cấp Bộ và 4 cấp Viện) với các nghiên cứu về Đổi mới quản lý nhà trường giáo dục nghề ngiệp trong quá trình hội nhập quốc tế; Nghiên cứu biên soạn tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường dùng trong các nhà trường trung cấp chuyên nghiệp khối ngành kinh tế - du lịch - y tế; Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm; Lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các trường đại học công lập; Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng khung trình độ quốc gia Việt Nam; Thực trạng bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ ở các trường cao đẳng của Hà Nội.

Giáo dục đặc biệt (01 đề tài cấp Viện) nghiên cứu về Hành vi ngôn ngữ của trẻ tự kỷ 5 - 6 tuổi.

Giáo dục không chính qui (04 đề tài: 01 cấp Bộ và 03 cấp Viện) nghiên cứu về Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nông thôn trong thời kỳ chuyển đổi cơ cấu kinh tế; Nghiên cứu mô hình giáo dục người lớn của Hàn Quốc; Nghiên cứu những khó khăn của người lao động nông thôn tỉnh Hải Dương trong tiếp cận cơ hội học tập suốt đời; Thực trạng mô hình học tập thường xuyên tại thôn/ xóm ở tỉnh Hòa Bình.

Các vấn đề khác trong giáo dục (10 đề tài: 05 cấp Bộ và 05 cấp Viện) gồm các hướng nghiên cứu về: Triết lý giáo dục Việt Nam; Giải pháp nâng cao chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ở Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế; Đổi mới quản lý nhà nước về hệ thống giáo dục quốc dân trong hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu hóa; Phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý nhà nước về giáo dục các cấp; Giải pháp phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam.

Ấn phẩm “Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2013” được biên soạn từ các tóm tắt đề tài sau nghiệm thu chính thức do Viện tổ chức. Ấn phẩm này phản ánh ngắn gọn các kết quả nghiên cứu về lý luận, thực tiễn, các giải pháp và kiến nghị của những đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ nói trên. Đây là một trong những tư liệu phản ánh thành tựu nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ khoa học trong Viện và các cộng tác viên khoa học thuộc các tổ chức nghiên cứu, quản lý và trường học các cấp. Đây cũng là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho các nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu giáo dục, các thày cô giáo các trường, học viên sau đại học và đông đảo các đối tượng khác quan tâm tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ấn phẩm này có tại Thư viện của Viện và có thể truy cập trực tuyến tại Website của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (http://vnies.edu.vn).

Quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp để hoàn thiện. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 106 Trần Hưng Đạo qua email: tttv@vnies.edu.vn.

Trân trọng cảm ơn!
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn