Ấn phẩm "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2014"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Danh mục đề tài trong kỷ yếu "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2014"

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ GD&ĐT, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong nghiên cứu toàn diện về giáo dục (nghiên cứu cơ bản về KHGD, nghiên cứu về quản lí giáo dục, nghiên cứu về chương trình và nội dung, phương pháp giáo dục, nghiên cứu về chính sách giáo dục), xây dựng chiến lược giáo dục, chính sách quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo; đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ về KHGD và các ngành liên quan.

Trong những năm qua, Viện đã triển khai thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Viện, cũng như nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng thông qua hệ thống các dự án, đề án trong chương trình mục tiêu quốc gia về GD&ĐT, các dự án quốc tế và nhiều hoạt động khoa học và công nghệ khác.

Năm 2014, Viện đã tổ chức nghiệm thu 40 đề tài khoa học các cấp trong đó có 10 đề tài và nhiệm vụ cấp Bộ; 30 đề tài và nhiệm vụ cấp Viện. Cụ thể như sau:

Giáo dục mầm non (04 đề tài: 01 nhiệm vụ cấp Bộ, 03 đề tài và nhiệm vụ cấp Viện) với các hướng nghiên cứu về Thiết kế băng hình và tài liệu sử dụng về hoạt động giáo dục kĩ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo; Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non; và Một số biện pháp tổ chức hoạt động vận động theo nhạc cho trẻ 24-36 tháng tuổi trong trường mầm non.

Giáo dục phổ thông (20 đề tài: 3 nhiệm vụ cấp Bộ, 17 đề tài và nhiệm vụ cấp Viện), các đề tài nghiên cứu tập trung vào các vấn đề đang được quan tâm hiện nay như: Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam; Xây dựng phương thức, tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông; Hoạt động giáo dục của trường tiểu học giai đoạn sau năm 2015; Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn khoa học tự nhiên trong trường phổ thông; Mô hình sách giáo khoa nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015; Nghiên cứu thực trạng và xu hướng sử dụng sách điện tử trong giáo dục phổ thông; Định hướng vận dụng chương trình giáo dục phổ thông để xây dựng chương trình giáo dục thường xuyên; Phương án phối hợp dạy hai chương trình Việt Nam và quốc tế dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ năng chương trình giáo dục Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam…

Giáo dục đại học và nghề nghiệp (02 đề tài cấp Viện) với các nghiên cứu về Không gian học tập của sinh viên ở một số trường đại học; và Nghiên cứu xu hướng nhu cầu nhân lực có trình độ đại học của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá.

Giáo dục đặc biệt (02 đề tài cấp Viện) nghiên cứu về Giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho học sinh tự kỉ trong độ tuổi 4-6 tuổi; và Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ.

Giáo dục không chính qui (03 đề tài: 01 nhiệm vụ cấp Viện và 02 đề tài cấp Viện) nghiên cứu về Định hướng vận dụng chương trình giáo dục phổ thông để xây dựng chương trình giáo dục thường xuyên; Nghiên cứu về khó khăn trong việc thực hiện “chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học công nghệ” ở trung tâm học tập cộng đồng; và Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Các vấn đề khác trong giáo dục (9 đề tài: 06 đề tài và nhiệm vụ cấp Bộ và 03 đề tài cấp Viện) gồm các hướng nghiên cứu về: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công; Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt Nam; Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục; Tác động của quản lý hành chính công đến quản lý nhà nước về giáo dục ở một số nước; Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số quốc gia công nghiệp mới…

Ấn phẩm “Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2014” được biên soạn từ các tóm tắt đề tài sau nghiệm thu chính thức do Viện tổ chức. Ấn phẩm này phản ánh ngắn gọn các kết quả nghiên cứu về lý luận, thực tiễn, các giải pháp và kiến nghị của những đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ nói trên. Đây là một trong những tư liệu phản ánh thành tựu nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ khoa học trong Viện và các cộng tác viên khoa học thuộc các tổ chức nghiên cứu, quản lý và trường học các cấp. Đây cũng là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho các nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu giáo dục, các thày cô giáo các trường, học viên sau đại học và đông đảo các đối tượng khác quan tâm tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ấn phẩm này có tại Thư viện của Viện và có thể truy cập trực tuyến tại Website của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (http://vnies.edu.vn).

Quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp để hoàn thiện. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 106 Trần Hưng Đạo qua email: tttv@vnies.edu.vn.
 
Trân trọng cảm ơn!
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn