Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 47

10/08/2017 16:55 GMT+7
Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 47

NGHIÊN CỨU

   
1. Phạm Đỗ Nhật Tiến   - Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế về giáo dục: Một chiến lược, hai kịch bản (tiếp theo số 46)
2. Đặng Quốc Bảo    - Ðại lượng GDP và những điều vận dụng vào công tác giáo dục.
3. Phan Văn Kha   - Ðặc điểm lao động sư phạm và khung chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
4. Ngô Tứ Thành   - Xây dựng mối quan hệ giữa công nghệ thông tin và truyền thông với giáo dục trong xu thế hội nhập.
5. Nguyễn Công Khanh   - Giáo dục tính chủ động độc lập tự tin ở trẻ em.
6. Ðào Thị Thu Thủy   - Ðặc điểm ngôn ngữ giao tiếp của trẻ tự kỉ tuổi mầm non 24-36 tháng.
7. Nguyễn Thị Thanh Hằng   - Biện pháp tổ chức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác ở cấp tiểu học.
8. Ngô Văn Hưng   - Quy trình hệ thống hoá nội dung kiến thức trong dạy học Sinh học ở phổ thông.
9. Nguyễn Xuân Hải   - Về khái niệm giáo dục hoà nhập.
10. Trịnh Thuý Giang   - Tổ chức thảo luận bằng phương pháp case-study trong giảng dạy môn Giáo dục học.

 TRAO ĐỔI 

   
11. Hoàng Hoà Bình   - Giáo dục kĩ năng sống trong môn Tiếng Việt ở tiểu học.
12. Ðỗ Ngọc Thống    - Cần tiếp tục đổi mới đề thi Ngữ văn.

THỰC TIỄN GIÁO DỤC

   
13. Nguyễn Mỹ Loan   - Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ : Thực trạng và giải pháp.
14. Phạm Thị Lệ Nhân                                   - Các lực lượng giáo dục tham gia thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông.

GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI 

   
15. Phạm Thị Ly   - Ấn Ðộ : Từ "bán lẻ tri thức" tiến lên đại học đẳng cấp quốc tế.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

GIÁO DỤC

   

Chi tiết xin xem file đính kèm phía dưới

Tạp chí Khoa học giáo dục