Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hà Xuân Lộc

23/05/2024 10:02 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Xuân Lộc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

- Đề tài: “Quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ngoài công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9140114

- Thời gian: 14h00 ngày 14/6/2024

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.