Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Mạnh Cường

17/06/2024 10:22 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Cường, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

- Đề tài: “Dạy học Xác suất và Thống kê cho sinh viên ngành Kỹ thuật Mỏ và Kỹ thuật Địa chất theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

-  Mã số: 9140111

- Thời gian: 8h30 ngày 02/7/2024

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.