Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Thị Ngọc Chi

28/05/2024 10:04 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Ngọc Chi, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đề tài: Dạy học viết văn bản thuyết minh dựa trên tiến trình cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

-  Mã số: 9140111

- Thời gian: 8h30 ngày 25/6/2024

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.