Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Thu Hăng

14/08/2023 10:40 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thu Hằng, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

- Đề tài: "Thiết kế bài tập phân bậc trong dạy học phân hóa theo thang tư duy Bloom ở tiểu học"

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9140102

- Thời gian: 8h30 ngày 31/8/2023

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.