Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Đức Thuận

11/04/2023 11:26 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Đức Thuận, Phòng Giáo dục Quận Ba Đình.

- Đề tài: “Quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Toán trung học cơ sở Thành phố Hà Nội đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9140114

- Thời gian: 8h30 ngày 27/4/2023

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.