Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Hà Thương

11/04/2023 11:24 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Hà Thương, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

- Đề tài: “Biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập đầu cấp tiểu học

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

-  Mã số: 9140111

- Thời gian: 8h30 ngày 26/4/2023

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.