Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Quỳnh Trang

12/05/2023 09:42 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Quỳnh Trang, Trường Đại học Giáo dục, Đai học Quốc gia Hà Nội.

- Đề tài: “Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh trung học cơ sở

- Chuyên ngành: Tâm lý học

  Mã số: 9310401

- Thời gian: 8h30 ngày 29/5/2023

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.