Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Thị Phương Trà

22/08/2023 10:18 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Phương Trà, Trường Đại học Quy Nhơn.

- Đề tài: “Phát triển kỹ năng nói cho học sinh lớp 1 có khó khăn về nói học hòa nhập

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

-  Mã số: 9 14 01 11

- Thời gian: 8h30 ngày 08/9/2023

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.