Thông báo Hội thảo khoa học “Hội nhập quốc tế về Giáo dục Phổ thông: Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực châu Á và Giải pháp cho Việt Nam”

22/08/2023 15:17 GMT+7

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Hội nhập quốc tế về Giáo dục Phổ thông: Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực châu Á và Giải pháp cho Việt Nam”. Nội dung hội thảo thuộc phạm vi đề tài khoa học và công nghệ, mã số B2022-VKG-20, do ThS. Trần Mỹ Ngọc làm chủ nhiệm. Các thông tin chi tiết về Hội thảo như sau:
  
o Thời gian: 13h30 – 17h00, thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2023
o Địa điểm: Phòng họp A13
o Ngôn ngữ: tiếng Anh
o Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến
  
Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các đại biểu quan tâm đăng ký tham dự. Để công tác đón tiếp được chu đáo Quý vị vui lòng xác nhận tham dự trực tiếp tại: https://bit.ly/hoithaovniesonline2023 trước ngày 24 tháng 08 năm 2023 Hoặc tham dự trực tuyến tại link: https://zoom.us/j/96011884294?pwd=Y1NWVkt1NE5vbXpYb2psT0t2RU5JUT09 (Password: 003477).
  
Thông tin chi tiết liên hệ bà Trần Mỹ Ngọc (ĐT: 0903436771), Trung tâm PTBVCLGDPTQG.
   
Trân trọng./.
  
BAN TỔ CHỨC