Thông tin chuyên đề "Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân 
- Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam là gì?
- Giải pháp đổi mới căn bản nền giáo dục VIệt Nam
-
 Đổi mới căn bản và toàn diện vắt đầu từ mỗi cá nhân, công việc cụ thể
- Tọa đàm "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam"
- Hội thảo "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay"
- Một góc nhìn khác về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục
- Giải pháp căn bản và toàn diện cho nền giáo dục hiện đại
- Có thể đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đại học hay không?

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn