Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Sâm

11/10/2017 15:29 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Sâm, chuyên viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề tài: “Phát triển đội ngũ giáo viên môn Giáo dục chính trị trường trung cấp chuyên nghiệp theo hướng chuẩn hóa

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 62. 14. 01. 14

- Thời gian: 8h30 ngày 25/10/2017

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),

101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.