Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Tiến Đà

24/01/2024 10:40 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Đà, Trường Đại học Hồng Đức.

- Đề tài: “Dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận Giáo dục Toán thực (Realistic mathematics education)”

- Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn

- Mã số: 9140111

- Thời gian: 14h00 ngày 28/02/2024

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.