Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu phương án tổ chức thư viện trường học thân thiện tại các điểm lẻ ở trường tiểu học tỉnh Lào Cai”

15/11/2022 17:19 GMT+7
Ngày 14/11/2022, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu phương án tổ chức thư viện trường học thân thiện tại các điểm lẻ ở trường tiểu học tỉnh Lào Cai”, mã số V2021-23, do CN. Trần Văn Thanh làm chủ nhiệm.


Hội đồng nghiệm thu đề tài
 
Buổi nghiệm thu diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS. Trần Huy Hoàng – Chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng theo quyết định, đại biểu của các phòng chức năng và các thành viên của nhóm nghiên cứu.
 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Đánh giá được thực trạng tổ chức thư viện trường học thân thiện tại các điểm lẻ ở trường tiểu học tỉnh Lào Cai, và đề xuất phương án tổ chức thư viện trường học thân thiện tại các điểm lẻ ở trường tiểu học tỉnh Lào Cai.
 
Về cơ sở lý luận, đề tài đề cập các khái niệm cơ bản liên quan đến thư viện trường học thân thiện, thư viện lưu động, thư viện ngoài trời. Đồng thời, đề tài đã xác định một số yếu tố tác động đến việc tổ chức thư viện trường học thân thiện tại các điểm lẻ trường tiểu học như: văn hoá, phong tục tập quán, chính sách kinh tế - xã hội vùng miền, hạn tầng công nghệ thông tin, phương thức và môi trường giáo dục, nhận thức và ý thức của các bên liên quan, cơ sở vật chất, sách, tài liệu tham khảo.
 
Về cơ sở thực tiễn, đề tài phân tích thực trạng nhận thức về vai trò của thư viện trường học thân thiện tại điểm lẻ trường tiểu học, nhận thức về hiệu quả của các phương án tổ chức thư viện trường học thân thiện tại điểm lẻ trường tiểu học, các điều kiện tổ chức thư viện trường học thân thiện tại điểm lẻ trường tiểu học (nhân lực, cơ sở vật chất, nguồn sách, báo, tài liệu, kinh phí, ứng dụng công nghệ thông tin).
 
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đưa ra một số phương án tổ chức thư viện trường học thân thiện tại các điểm lẻ ở trường tiểu học tỉnh Lào Cai, gồm: (1) Tổ chức thư viện lớp học – tận dụng không gian lớp học để tổ chức các hoạt động của thư viện; (2) Tổ chức thư viện lưu động – tủ sách lưu động có thể đặt ở hành lang, dưới bóng cây râm mát; (3) Tổ chức thư viện xanh – hộp sách treo dưới tán cây, giàn dây leo,… ở không gian ngoài trời.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam