Danh sách tài liệu được nhận từ nhà xuất bản Hà Nội (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Danh sách tài liệu được nhận từ nhà xuất bản Hà Nội được lưu tại thư viện tháng 06 năm 2013

 

STT

Tên tài liệu

Năm

 xuất bản

SL

1.       

Di sản văn chương Văn Miếu – Quốc Tử Giám

2010

1

2.       

Tuyển thơ Thăng Long – Hà Nội mười thế kỷ - Tập 1

2011

1

3.       

Nghệ thuật múa Hà Nội truyền thống và hiện đại

2011

1

4.       

Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội

2012

1

5.       

Lịch sử Thăng Long – Hà Nội (Tập 1)

2011

1

6.       

Lịch sử Thăng Long – Hà Nội (Tập 2)

2011

1

7.       

101 khoảnh khắc về đại tướng Võ Nguyên Giáp

2011

1

8.       

Doanh nhân Thăng Long – Hà Nội

2010

1

9.       

Hà Nội – danh thắng và di tích (tập 1)

2011

1

10.   

Hà Nội – danh thắng và di tích (tập 2)

2011

1

11.   

Tuyển tập văn kiện lịch sử

2011

1

12.   

Việt Nam – Hà Nội trên đường hội nhập và phát triển

2011

1

13.   

Hà Nội – địa chất, địa mạo và tài nguyên liên quan

2011

1

14.   

Biên niên lịch sử Thăng Long – Hà Nội

2010

1

15.   

Địa chí Hà Tây

2011

1

16.   

Thế giới biểu tượng trong di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội

2011

1

17.   

Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu – Tập 1

2010

1

18.   

Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu – Tập 2

2010

1

19.   

Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu – Tập 3

2010

1

20.   

Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu – Tập 4

2010

1

 

Tổng cộng

 

20

 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn