Giới thiệu một số tài liệu về các đề thi Toán Quốc tế từ năm 1959-2009

10/08/2017 16:55 GMT+7
Các kì thi toán Olympic quốc tế 1959-2000: Bài tập – Lời giải-Kết quả; Các đề thi của kỳ thi toán trung học và kỳ thi học sinh giỏi toán trung học của Mỹ Tập 5 1983-1988; Các kỳ thi Olympic Toán học của Hoa kỳ 1972-1986; Tổng tập Olympic Toán Quốc tế - Tập hợp các đề thi đã được đề xuất cho các kỳ Olympic Toán Quốc tế 1959-2009

1. “Các kì thi toán Olympic quốc tế 1959-2000: Bài tập – Lời giải-Kết quả” (International Mathematical Olympiads 1959-2000: Problems – Solutions - Results): Cuốn sách này là tập hợp toàn bộ các đề thi của 41 lần tổ chức Olympic toán học quốc tế từ 1959 tới 2000 do Giáo sư Mircea Becheanu của Đại học Bucharest tập hợp. Kèm theo các đề thi là gợi ý lời giải cũng như bảng xếp hạng của các đoàn đã dự thi. Sách do The Academic Distribution Center xuất bản năm 2001.

2. Các đề thi của kỳ thi toán trung học và kỳ thi học sinh giỏi toán trung học của Mỹ Tập 5 1983-1988 (The Contest Problem Book V - American High School Mathematics Examinations and American Invitational Mathematics Examinations 1983-1988. Đây là cuốn thứ 5 tập hợp các đề thi của kỳ thi toán trung học (AHSME) gồm 6 kì thi từ 1983 tới 1988. Cuốn sách này cũng tập hợp các đề bài của Kỳ thi học sinh giỏi toán trung học của Mỹ (AIME) bắt đầu từ 1983. Mỗi kỳ AHSME có 30 câu trắc nghiệm đa lựa chọn. Mỗi kì AIME có 15 câu hỏi. Thí sinh có 90 phút để giải bài thi AHSME, còn bài thi AIME là ba tiếng. Hàng năm có khoảng 400.000 thí sinh dự thi AHSME và khoảng 1000-4000 được mời dự thi AIME trên cơ sở điểm số trong kì AHSME.

3. Các kỳ thi Olympic Toán học của Hoa kỳ 1972-1986 (U.S.A. Mathematical Olympiads, 1972 – 1986) của Murray S. Klamkin do Hiệp hội Toán học Mỹ xuất bản gồm có đề và lời giải cho 15 kì thi Olympic Toán học của Hoa kỳ đầu tiên.

4. Tổng tập Olympic Toán Quốc tế - Tập hợp các đề thi đã được đề xuất cho các kỳ Olympic Toán Quốc tế 1959-2009 (The IMO Compendium A Collection of Problems Suggested for The International Mathematical Olympiads: 1959-2009) do Peter Winkler biên tập, nhà xuất bản Springer xuất bản năm 2011. Có kèm gợi ý giải bài.

5. Các đề thi toán và Olympic toán của Trung quốc quyền 1 (1981-1993) và quyển 2 (1993-2001) (Chinese Mathematics Competitions and Olympiads Book 1 1981-1993 and Book 2 1993 – 2001). Tập hợp các đề thi toán học sinh giỏi toán trung học và các kỳ thi Olympic toán của Trung Quốc có kèm lời giải.

- Thông tin chi tiết về nội dung tài liệu xin liên hệ: Phòng Quản lý trang tin điện tử - Email: tttv@vnies.edu.vn, điện thoại: 0439423054