Giới thiệu sách “Giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường cho học sinh tiểu học” & “Giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường cho học sinh trung học phổ thông”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Trong thời gian gần đây, bạo lực học đường đã trở thành vấn nạn gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả giáo dục cũng như tình hình an ninh, trật tự xã hội. Chính vì vậy việc giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội là hết sức cần thiết.

GDBLHD.jpg     Nhằm góp phần cung cấp cho các nhà quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh cũng như các đối tượng quan tâm khác trong xã hội các kỹ năng cơ bản để phòng chống có hiệu quả bạo lực học đường và tệ nạn xã hội, PGS.TS Lê Vân Anh và nhóm tác giả đã biên soạn bộ sách “Giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường” cho cấp Tiểu học và Trung học phổ thông. Sách do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2013. Bộ sách trình bày cả lý luận và thực tiễn về tình trạng bạo lực học đường cũng như một số tệ nạn xã hội khác như ma túy, xâm hại tình dục trẻ em, cờ bạc và các văn hóa phẩm độc hại, sách bao gồm 3 phần chính:

          
  Phần I: Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh
            Phần II: Kỹ năng phòng chống bạo lực học đường

            Phần III: Kỹ năng phòng chống các tệ nạn xã hội


     Ngoài ra sách còn có phần phụ lục về một số tình huống, cách xử lý và quy định của pháp luật đối với một số hành vi bạo lực và tệ nạn xã hội.     
Sách hiện có lưu tại Thư viện Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.