Hội nghị gặp gỡ giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và các Đối tác Quốc tế: Cơ hội hợp tác và Phát triển

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 11/5/2012, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Viện và các Đối tác Quốc tế để mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển.

Đến tham dự Hội thảo, về phía Viện Khoa học giáo dục Việt Nam có: Viện trưởng, GS.TS. Phan Văn Kha; Phó Viện trưởng, GS.TS. Nguyễn Lộc; đại diện các Phòng ban, trung tâm nghiên cứu trong Viện; Đại diện các tổ chức quốc tế có trụ sở/cơ quan đang làm việc tại Việt Nam.

  

GS.TS. Phan Văn Kha đã có bài diễn văn chào mừng và khai mạc Hội nghị, đồng thời trình bày sơ lược về công tác hợp tác quốc tế trong thời gian qua và nêu lên tầm quan trọng của công tác này đối với Viện. Nhân dịp Hội nghị này GS.TS. Phan Văn Kha thay mặt Viện cám ơn sự hợp tác của các đối tác và tổ chức quốc tế trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục hợp tác và phát triển hơn nữa trong tương lai.

  

  

Hội nghị đã cùng nhau nhìn nhận, đánh giá lại công tác hợp tác quốc tế của Viện trong những thập kỷ qua; Giới thiệu định hướng phát triển và các hoạt động then chốt của Viện trong giai đoạn mới; Tăng cường và mở rộng các cơ hội hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng, cung cấp thông tin, các dịch vụ tư vấn về khoa học giáo dục