Hội thảo về Xây dựng và Đánh giá Chương trình giáo dục phổ thông Hàn Quốc

10/08/2017 16:55 GMT+7
Trong các ngày từ 11 đến 13 tháng 01 năm 2010, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về “Xây dựng và Đánh giá Chương trình giáo dục phổ thông”, do Tiến sĩ Youngsun Kwak – chuyên gia về phát triển chương trình của Viện Chương trình và Đánh giá Hàn Quốc (KICE) trình bày.

Hội thảo khai mạc ngày 11 tháng 1 năm 2009 có sự tham gia của các Lãnh đạo Viện và cán bộ nghiên cứu, các chuyên viên của nhiều trung tâm nghiên cứu và các phòng chức năng, giáo viên trường phổ thông thực nghiệm thuộc Viện. Tiến sĩ Youngsun Kwak đã trình bày về phát triển chương trình giáo dục phổ thông của Hàn Quốc. Hội thảo diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi thảo luận giữa người trình bày và cán bộ nghiên cứu của Viện về một số vấn đề liên quan đến xây dựng chương trình giáo dục phổ thông của Hàn Quốc, bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc có thể tham khảo, học hỏi đối với giáo dục phổ thông Việt Nam; Về quá trình xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; Về việc tổ chức đánh giá chương trình; Về vai trò, vị trí và những đóng góp của KICE trong việc xây dựng và đánh giá chương trình giáo dục phổ thông ở Hàn Quốc,…

Hội thảo còn được tổ chức vào các thứ 3 (ngày 12/01/2010), thứ 4 (ngày 13/01/2010), thời gian từ 8h30 đến 17h00. Kính mời các các bộ quan tâm đến dự.

Đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo:

 

Tiến sĩ Youngsun Kwak (bên trái) trình bày nội dung hội thảo

 

Tiến sĩ Youngsun Kwak thảo luận với cán bộ Viện