Hội thảo với Hội đồng Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục của Nga (READ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 1/2/2012, tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Hội đồng Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục của Nga (READ) đã đến thăm và làm việc với Viện.

Đến dự hội thảo, có ông Phạm Xuân Thanh – Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tham dự hội thảo về phía Viện Khoa học giáo dục Việt Nam gồm: GS.TS. Phan Văn Kha – Viện trưởng; GS.TS. Nguyễn Lộc – Phó Viện trưởng và đại diện các trung tâm nghiên cứu trong Viện, các thành viên trong Hội đồng chương trình READ.

 

    

   

 

     Thay mặt Viện KHGD Việt Nam, GS.TS. Phan Văn Kha đã có bài phát biểu và giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, tiềm lực, những thành tựu nghiên cứu, cũng như định hướng nghiên cứu của Viện trong thời gian tới,…

 

     

 

 

 

 

     TS. Lương Việt Thái giới thiệu về giáo dục phổ thông Việt Nam và những hoạt động, kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu về đánh giá kết quả giáo dục mà Viện KHGD Việt Nam đã thực hiện trong thời gian vừa qua.

 

    

   

 

     Hai bên đã cùng nhau tổng kết lại một số hoạt động và kết quả mà Viện KHGD Việt Nam đã tham gia trong khuôn khổ chương trình READ và cùng thảo luận về những hoạt động, nội dung có thể hợp tác trong khuôn khổ hỗ trợ của Chương trình READ thời gian tới, cụ thể các vấn đề như: Xây dựng các chuẩn đánh giá, khung đánh giá, các công cụ đánh giá và tiến hành thử nghiệm bộ công cụ,…

 

   

 

 

 

 

  

Thông tin thêm về Chương trình READ: https://sites.google.com/a/moet.edu.vn/chuongtrrinhreadvn/