Giới thiệu cuốn sách “Giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Giới thiệu cuốn sách “Giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”, tác giả: Phan Văn Nhân - Trung tâm Nghiên cứu Quản lý giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

 
Cuốn sách "Giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế” được biên soạn nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu, quản lí giáo dục và học viên cao học về quản lí giáo dục có thể nắm được những vấn đề hết sức cơ bản về mặt lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp hiện nay của nước ta.

Nội dung cuốn sách bao gồm sáu phần, được trình bày trên những cơ sở và thành tố của quá trình giáo dục nghề nghiệp sau:
Phần 1. Giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Phần 2. Những cơ sở tâm lí của giáo dục nghề nghiệp.
Phần 3. Phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Phần 4. Tổ chức giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở tiếp cận lấy người học làm trung tâm.
Phần 5. Tổ chức đào tạo nghề lưu động
Phần 6. Giám sát tổ chức dạy học

Thông tin xuất bản:
Tác giả: Phan Văn Nhân
Nhà xuất bản: Đại học sư phạm
Ngày xuất bản: tháng 7/2009

Sách hiện có lưu tại Thư viện Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Trung tâm Thông tin – Thư viện