Kinh nghiệm của một số nước về phát triển giáo dục và đào tạo khoa học công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ tri thức

10/08/2017 16:55 GMT+7
Trong thời đại ngày nay, trí thức ngày càng có vai trò quyết đinh với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.

Các  giả đã phân tích chính sách gắn phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ với xây dựng đội ngũ trí thức của một số nước như: Cộng Hoà liên bang Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Xingapo,... từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.