Sự phát triển thể chất và Tâm - Vận động của trẻ từ 0 đến 6 tuổi

10/08/2017 16:55 GMT+7
Đánh giá phát triển của trẻ qua mức tăng trưởng và phát triển tâm - vận động là việc làm cần thiết trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non. Kết quả và số liệu thu thập được phản ánh sự phát triển của trẻ qua từng giai đoạn và là những chứng cứ thể hiện chất lượng và những tiến bộ của công tác này.

Để có được nguồn số liệu tin cậy, trước hết cần thống nhất phương pháp, xác định những chỉ số và kĩ thuật cân, đo, theo dõi trẻ, xử lí số liệu...Có như vậy, mới có thể so sánh với các số liệu khác ở trong cũng như ở ngoài nước hoặc sau từng giai đoạn với những biến đổi của xã hội.

Đáp ứng yêu cầu trên, các tác giả của Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục biên soạn cuốn tài liệu này nhằm tổng kết các kết quả nghiên cứu lí luận cũng như thực tiễn về phát triển thể chất, tâm - vận động của trẻ lứa tuổi mầm non qua hệ thống các đề tài nghiên cứu cơ bản đã được thực hiện theo chiều dọc trong thời gian từ 1996-20005. Những kết quả nghiên cứu nhằm góp phần cung cấp các dữ liệu khoa học cơ bản cho các nhà nghiên cứu khoa học giáo dục, cán bộ chuyên ngành Mầm non, giảng viên các trường sư phạm nhà trẻ - mẫu giáo...tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy, xây dựng chương trình chăm sóc giáo dục trẻ lứa tuổi Mầm non trong giai đoạn mới, thế kỉ XXI là tập trung vào phát triển khả năng và đáp ứng nhu cầu phát triển của từng cá thể trẻ.

Tài liệu gồm 4 phần chính:
Phần một: Giới thiệu chung
Phần hai: Sự phát triển thể chất của trẻ từ 0 đến 6 tuổi
Phần ba: Sự phát triển tâm - vận động của trẻ từ 0 đến 6 tuổi
Phần bốn: Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ

Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục
Tác giả: Hàn Nguyệt Kim Chi, Hoàng Thu Hương, Nguyễn Thị Sinh Thảo.
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 87 Trang.