Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2017

10/08/2017 16:55 GMT+7
Chi tiết về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2017, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học của NCS (Chi tiết xem công văn kèm theo)