Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Yến Nhi

28/06/2018 10:02 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Yến Nhi, Giảng viên, Trường Cao đẳng Hải Dương.

- Đề tài: “Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng ngành giáo dục mầm non qua thực tập nghề nghiệp

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 02

- Thời gian: 8h30 ngày 13/7/2018

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),

       101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.