Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đoàn Như Hùng

07/05/2018 08:52 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đoàn Như Hùng, chuyên viên, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

- Đề tài: “Quản lí liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực các khu công nghiệp Tỉnh Đồng Nai”

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 14

- Thời gian: 14h00 ngày 24/5/2018

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),

       101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.