Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Cao

04/09/2020 15:08 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Cao, Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

- Đề tài: “Quản lý trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay”.

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 14

- Thời gian: 8h30 ngày 18/9/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.