Hội thảo cầu truyền hình về “Phát triển nguồn nhân lực” tại Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 18 tháng 10 năm 2012, tại Trung tâm Thông tin phát triển Việt Nam (VDIC), diễn ra hội thảo qua cầu truyền hình gồm 10 nước tham gia, trong đó có Việt Nam nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu về đào tạo và phát triển nhân lực trong khu vực nhà nước.

 Các đại biểu tham dự đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghiên cứu và có 03 cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Phân tích và Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực (Viện KHGDVN). Đây là phiên thứ 2 trong chuỗi hội thảo về Phát triển nhân lực do Viện Phát triển Hàn Quốc và Mạng Đào tạo Phát triển Toàn cầu - Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức.

Hội thảo với chủ đề Nâng cao năng lực cho cán bộ nhà nước nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực nói chung và bồi dưỡng năng lực cho các cán bộ nhà nước nói riêng, đặc biệt trong tiến trình tăng trưởng kinh tế bền vững, thông qua các thông lệ tốt nhất được thực hiện tại các quốc gia khác nhau. Ba trường hợp điển hình của Hàn Quốc, Nhật Bản và Ngân Hàng Thế giới về xây dựng năng lực cho các cán bộ nhà nước được đưa ra nghiên cứu và thảo luận nhằm xem xét lại lý thuyết và phân tích xem các chương trình đào tạo và bồi dưỡng năng lực đóng góp như thế nào trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ cấp nhà nước trong mỗi giai đoạn phát triển.

Ba báo cáo do các diễn giả trình bày bao gồm:
1. Chương trình đào tạo và phát triển năng lực: Bài học từ Hàn Quốc (GS.Changyong CHOI, Trường Quản lý và Chính sách công KDI);
2. Hệ thống đào tạo dành cho cán bộ nhà nước của Nhật Bản (WADA Yukari, Cơ quan nhân sự quốc gia Nhật Bản);
3. Philippines: Nâng cao năng lực cho cán bộ nhà nước (Josefina Esguerra, chuyên gia quản trị của Ngân hàng thế giới tại Philippines)

Hội thảo kéo dài 2,5 giờ (9h30 đến 12h) sử dụng công nghệ cầu truyền hình gồm các bài trình bày nói trên, sau đó đến phần Hỏi đáp và phần thảo luận mở từ các đại biểu tham dự tại các đầu cầu khác nhau có liên quan đến bối cảnh của các quốc gia cũng như làm rõ những vấn đề mà họ quan tâm nhằm rút ra các bài học trong quá trình nghiên cứu, quản lý và phát triển nhân lực khu vực nhà nước.

Nguyễn Văn Chiến, Trung tâm PT&DB NCĐTNL