Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Trường

25/12/2023 10:27 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Trường, Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung.

- Đề tài: “Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp khoa theo tiếp cận năng lực tại các trường đại học trực thuộc Bộ Công thương trong bối cảnh tự chủ

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9140114

- Thời gian: 14h00 ngày 12/01/2024

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.