Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

07/07/2020 06:16 GMT+7
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 155-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 1251-KH/ĐUB ngày 31/10/2019 của Đảng bộ Bộ giáo dục và Đào tạo về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự nhất trí của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 29-30/6/2020, Đảng bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN) đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả, quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

   
Đến dự và chỉ đạo Đại hội về phía Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo có Ông Nguyễn Quốc Hải, Phó Bí thư thường trực, Chánh văn phòng Đảng đoàn thể Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía Đảng bộ Viện KHGDVN có GS.TS. Trần Công Phong, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy và sự có mặt của 174 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ cùng về dự Đại hội.
  
Đồng chí Trần Công Phong, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, phát biểu khai mạc Đại hội
  
Đại hội đã được nghe phát biểu khai mạc đại hội của GS.TS. Trần Công Phong Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; và nghe đồng chí Lương Việt Thái, Phó bí thư Đảng ủy Viện KHGDVN trình bày báo cáo chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo tình hình Đảng viên tham dự Đại hội.
  
Đồng chí Lương Việt Thái, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 
   
Tại phần thảo luận, Đại hội đã được nghe 06 báo cáo tham luận của các đơn vị: Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học giáo dục; Trung tâm phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia; Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Thông tin và Dự báo, Công đoàn Viện; Đoàn thanh niên Viện , và Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và , nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  
Đại biểu nghe báo cáo tham luận
   
Đồng chí Lê Đoan Trang, phó bí thư chi bộ trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông thực nghiệm khoa học giáo dục phát biểu tham luận
  
Đồng chí Đỗ Thu Hà, Phó bí thư chi bộ Trung tâm phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia phát biểu tham luận
  
Đồng chí Dương Quang Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Viện KHGDVN phát biểu tham luận
   
Đồng chí Trương Xuân Cảnh, Bí thư chi bộ Phòng Tổ chức- Hành chính phát biểu tham luận
  
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng bộ, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu cơ bản của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:
   
1. Về xây dựng Đảng
Trong những năm tiếp theo, Đảng bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phấn đấu: 
1. Có 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của đảng ủy cấp trên và của Đảng bộ Viện.
2. Có 100% đảng viên đăng ký và thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3. Phấn đấu Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; hàng năm kiểm tra, giám sát từ 4 đến 6 tổ chức đảng, kiểm tra, giám sát từ 10% - 20% đảng viên trong Đảng bộ.
4. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 30 quần chúng ưu tú vào Đảng.
5. Phấn đấu hằng năm có 90% đảng viên của Đảng bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 70% Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 15% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.
  
2. Về chuyên môn
Phấn đấu hằng năm, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc, ít nhất 30% đơn vị trong Viện đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc. Trên 90% công chức, viên chức của Viện đạt danh hiệu Thi đua Lao động tiên tiến, ít nhất 10% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và các danh hiệu thi đua khen thưởng khác.
  
3. Về công tác đoàn thể
Công đoàn Viện và các công đoàn bộ phận phấn đấu hằng năm đạt thi đua Công đoàn cơ sở vững mạnh; 30% Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc. Trên 30% đoàn viên đạt Đoàn viên xuất sắc.
  
   
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ Viện; công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, đầy đủ; các ý kiến đóng góp cho các báo cáo và dự thảo nghị quyết cho đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 có sự nghiên cứu sâu sắc, cụ thể. Bên cạnh đó, đồng chí đề cập, nhấn mạnh một số nội dung Đảng bộ cần quan tâm, chú trọng tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.
  
Đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Bí thư thường trực, Chánh văn phòng Đảng đoàn thể Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo Đại hội 
   
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí: Lê Anh Vinh, Trần Huy Hoàng, Lương Việt Thái, Lê Mai Hương, Trương Xuân Cảnh, Trịnh Thị Anh Hoa, Nguyễn Minh Tuấn, Chu Cẩm Thơ, Phạm Diệp Huệ Hương để lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.
  
Bna chấp hành Đảng ủy Viện KHGDVN nhiệm kỳ 2020-2025
    
Đồng chí Lê Anh Vinh thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tặng hoa và cảm ơn các đồng chí nguyên ban chấp hành Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2015-2020
  
Đại hội Đảng bộ Viện KHGDVN nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện KHGDVN nhiệm kỳ 2020-2025./.
  
Tin bài: Văn phòng Đảng bộ Viện KHGDVN
Ảnh: Trung tâm Thông tin và Dự báo