Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Loan, cán bộ Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Loan, cán bộ Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

BẢO VỆ LUẬN ÁN

     
     Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Loan, cán bộ Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.
     - Đề tài: “Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long
     - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
       Mã số: 62. 14. 01. 14
     - Thời gian: 8h30 ngày 26/6/2014
     - Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),

                      101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
     Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.