Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Sử dụng phương pháp Phản hồi sinh học thần kinh NeuroFeedBack) trong đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn phát triển tại Việt Nam"

15/12/2022 22:55 GMT+7
áng ngày 14/12/2022, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Sử dụng phương pháp Phản hồi sinh học tần kinh NeuroFeedBack) trong đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn phát triển tại Việt Nam", mã số V2021-21 do TS. Nguyễn Thị Lan Anh làm chủ nhiệm.


TS. Nguyễn Thị Lan Anh trình bày kết quả nghiên cứu đề tài
 
Tham dự buổi nghiệm thu có sự tham gia PGS. TS. Nguyễn Đức Minh làm Chủ tịch hội đồng, các thành viên hội đồng theo quyết định, cùng các đại diện của các phòng chức năng.
 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: trẻ rối loạn phát triển được phát hiện và can thiệp bằng phương pháp phả hồi sinh học thần kinh gựa trể bộ công cụ cảm ứng sóng não HEAD BAND và phần mềm kỹ thuật số NEURO BRAIN.
 
Về cơ sở lý luận, đề tài đã đề cập đến các thuật ngữ và khái niệm liên quan. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu tổng quan vấn đề nghiên cứu liên quan đến phương pháp phản hồi sinh học thần kinh, những ứng dụng của phương pháp này trong can thiệp rối loạn co giật, tăng động giảm chú ý, khuyết tập học tập, khuyết tật trí tuệ, đồng thời đối sánh kết quả giữa các phương pháp khác nhau.
 
Về cơ sở thực tiễn, đề tài triển khai đánh giá quá trình can thiệp trẻ rối loạn phát triển tại Việt Nam bằng phương pháp phản hồi sinh học thần kinh. Kết quả thực nghiệm cho thấy tính hiệu quả trong ứng dụng.
 
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, nhóm đề tài đề xuất đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn phát triển bằng phương pháp phản hồi sinh học thần kinh, bao gồm công cụ đánh giá, quy trình đánh giá, và các chương trình can thiệp bằng bộ cảm ứng HEAD BAND, phần mềm kỹ thuật số NEURO BRAIN.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam