Thư mục tài liệu tham khảo số 1 năm 2019

18/04/2019 16:10 GMT+7
Giới thiệu Danh mục các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí thuộc hệ thống Scopus – Open Access về chủ đề "Bạo lực học đường"

 
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện và Truyền thông, số điện thoại: 024-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn 
 
Để yêu cầu cung cấp thông tin tham khảo, vui lòng truy cập: Biểu mẫu yêu cầu thông tin tham khảo