Danh mục tài liêu mới lưu thư viện tháng 11 năm 2016

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tham khảo 22 tài liêu mới lưu thư viện tháng 11 năm 2016

 1. Cha mẹ nên dạy gì cho con cái?/ Toyama Shigehiko; Phan Thị Mỹ Loan, Vòng Kiết Anh dịch . - H.: Phụ nữ, 2016 . - 203 tr.; 19 cm

2. Chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế ở Việt Nam hiện nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo) / Cao Thu Hằng (chủ biên) . - H.: Khoa học xã hội, 2016 . - 227 tr.; 21 cm

3. Con mẹ thật giỏi: Tìm ra và phát huy ưu thế của trẻ để giúp con trưởng thành / Trương Binh; Tăng Chức Phượng dịch . - H.: Lao động - xã hội, 2016 . - 255 tr.; 21 cm

4. Đổi mới chính sách học phí và phân bổ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học công lập Việt Nam dựa trên cách tiếp cận hiệu quả tài chính: Sách chuyên khảo/ Phùng Xuân Nhạ, 

5. Hệ giá trị - Mục tiêu phát triển nhân cách người học của hệ thống giáo dục / Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2016 . - 267 tr.; 24 cm

6. Khoa học tư duy từ nhiều cách tiếp cận khác nhau / Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm Khoa học Tư duy . - H.: Tri thức, 2016 . - 580 tr.; 24 cm


7. Phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Lương Công Lý, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Kim Phượng (đồng chủ biên) . - H.: Chính trị quốc gia, 2016 . - 284 tr.; 21 cm

8. Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước trong giáo dục - đào tạo đại học và sau đại học ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Phùng Văn Hiền . - H.: Chính trị quốc gia, 2016 . - 243 tr.; 21 cm

9. Tìm hiểu Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 / Lê Thị Thanh Duyên (chủ biên) . - H.: Chính trị quốc gia, 2015 . - 150 tr.; 19 cm

10. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông / Nguyễn Thị Liên (chủ biên), Nguyễn Thị Hằng, Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2016 . - 190 tr.; 24 cm

11. Từ điển lịch sử Việt Nam: Từ khởi nguồn đến 938/ Vũ Văn Quân (chủ biên). - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 356 tr.; 24 cm

12. Trò chuyện khoa học và giáo dục / Nguyễn Văn Tuấn . - H.: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2016 . - 535 tr.; 21 cm

13. Truyện đọc Lịch sử Việt Nam/ Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Hoàng Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hương. Tập 4 . - H.: Thông tin và truyền thông, 2015 . - 119 tr.; 21 cm

14. Truyện đọc Lịch sử Việt Nam/ Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Ngô Vũ Hải Hằng, Bùi Tuyết Hương. Tập 5 . - H.: Thông tin và truyền thông, 2015 . - 117 tr.; 21 cm

15. Truyện đọc Lịch sử Việt Nam/ Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Ngô Vũ Hải Hằng, Bùi Tuyết Hương. Tập 6 . - H.: Thông tin và truyền thông, 2015 . - 118 tr.; 21 cm

16. Truyện đọc Lịch sử Việt Nam/ Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Bùi Tuyết Hương, Nguyễn Hữu Tâm (sưu tầm và biên soạn). Tập 7 . - H.: Thông tin và truyền thông, 2016 . - 170 tr.; 21 cm

17. Truyện đọc Lịch sử Việt Nam/ Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hương (sưu tầm và biên soạn). Tập 8 . - H.: Thông tin và truyền thông, 2016 . - 185 tr.; 21 cm

18. Truyện đọc Lịch sử Việt Nam/ Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hương (sưu tầm và biên soạn). Tập 9 . - H.: Thông tin và truyền thông, 2016 . - 198 tr.; 21 cm

19. Từ bục giảng đến văn đàn: Chân dung 25 người thầy / Trần Hữu Tá . - H.: Nxb Trẻ, 2016 . - 321 tr.; 20 cm

20. Văn học thiếu nhi Việt Nam thời kỳ hội nhập / Lã Thị Bắc Lý . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 . - 266 tr.; 24 cm

21. Vô vị lợi: Vì sao nền dân chủ cần các môn học nhân văn / Martha C. Nussbaum; Bùi Thanh Châu dịch . - H.: Đại học Hoa sen: Nxb Hồng Đức, 2015 . - 220 tr.; 21 cm

22. Ý niệm đại học / Karl Jaspers; Hà Vũ Trọng, Mai Sơn dịch; Bùi Văn Nam Sơn giới thiệu . - Tái bản lần 1 . - H.: Đại học Hoa sen: Nxb Hồng Đức, 2016 . - 164 tr.; 21 cmTệp đính kèm:  Thông tin chi tiết tài liệu mới tháng 10 năm 2016

Để tham khảo nội dung tài liệu mới, vui lòng liên hệ: 
Phòng Thư viện, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số điện thoại: 0439423754; thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn