Giới thiệu tài liệu mới tuần 39 năm 2016

10/08/2017 16:55 GMT+7
Giới thiệu tài liệu mới tuần 39 năm 2016 lưu tại thư viện

1. Phương pháp Montessori trong gia đình: 5 nguyên tắc vàng trong thời kỳ mẫn cảm của trẻ/ Sagara Atsuko; Trang Anh dịch . - H.: Lao động: Công ty Sách Thái Hà, 2015 . - 259 tr.: hình vẽ, 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra một số gợi ý từ phương pháp giáo dục Montessori; thời kỳ mẫn cảm của mẹ và trẻ; Từ khóa trong nuôi dạy con "Jiritsu" - tự quản và tự lập; các thiết bị dạy học thủ công có thể làm tại nhà; 5 nguyên tắc vàng cần nhớ trong giáo dục trẻ.

Từ khóa: Giáo dục gia đình; Trẻ em; Phương pháp giáo dục; Phương pháp Montessori

Kí hiệu kho : Vv..Vv4710

2. Quan niệm lại về công và tư trong giáo dục đại học ở các quốc gia châu Á Thái Bình Dương: Tổng luận/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trung tâm Thông tin - Thư viện . - H., 2015 . - 21 tr.

Tóm tắt: Tổng luận đề cập đến quan niệm về công và tư, những khác biệt thể chế; quan hệ đối tác công - tưtrong giáo dục đại học ở các quốc gia châu Á Thái Bình Dương.

Từ khóa: Giáo dục đại học; Đại học công; Đại học tư thục; Công ty tư nhân; Châu Á; Thái Bình Dương; Tổng luận

Kí hiệu kho : VL..VL2217-18

3. Quản lý và lãnh đạo nhà trường hiệu quả (Tiếp cận năng lực): Dành cho người học tập, nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục và chỉ đạo giáo dục/ Trần Kiểm . - H.: Đại học Sư phạm, 2016 . - 168 tr.; 24 cm


Tóm tắt: Cuốn sách trình bày về nhà trường hiệu quả, về quản lý và lãnh đạo nhà trường, phẩm chất và năng lực của hiệu trưởng, các tiếp cận cụ thể, các kĩ năng cần thiết của hiệu trưởng trong quản lý và lãnh đạo nhà trường hiệu quả.

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Quản lý trường học; Lãnh đạo trường học; Hiệu trưởng

Kí hiệu kho : Vv..Vv4709


Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn