Mẫu văn bản hành chính nội bộ năm 2021

28/04/2021 15:23 GMT+7
Các quy định chung và những lưu ý trong trình bày văn bản hành chính (Căn cứ Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư)

Danh sách mẫu văn bản hành chính nội bộ:

1 Mẫu Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp 
2 Mẫu Quyết định (quy định gián tiếp) 
3 Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt kèm theo quyết định) đối với văn bản giấy 
4 Mẫu văn bản có tên loại 
5 Mẫu Công văn 
6 Mẫu Giấy mời 
7 Mẫu Giấy giới thiệu 
8 Mẫu Biên bản 
9 Mẫu Giấy đi đường 
10 Mẫu Tờ trình 

Tệp đính kèm: Mẫu văn bản hành chính nội bộ năm 2021