Quyết định về việc nâng bộc lương thường xuyên quý II năm 2023 đối với viên chức và người lao động

28/07/2023 17:00 GMT+7
Quyết định 238/QĐ-VKHGDVN về việc nâng bộc lương thường xuyên quý II năm 2023 đối với viên chức và người lao động, do Viện trưởng ký này 25 tháng 07 năm 2023